ఓ నారీమణి ఈ వస్త్రములు తీసుకోనుము అనగానే ఎం జరిగిందో చూడండి|entertainment news

రియల్ స్టార్ హీరో శ్రీ హరి మరియు హాస్యనటుడు ఒక్క సీన్ తోనే పొట్ట చెక్కలు అయ్యేలా నవ్వించే నటుడు M S నారయణ గారి అద్భుత సన్నివేశం (entertainmentnews), యముడు, చిత్రగుప్తుడు వేషాలొ వీరి నటన ఒక మహ అద్భుతం భాష రాని వారి వద్ద వీరి విధానం ఆహా ఏమి నటన అనిపించెస్తది, ఇక నేను చెప్పడం కంటే మీరు ఈ వీడియో చూసి ఎంజాయి చేయండి. అందరికి షేర్ చేయండి|entertainment dessert .

Alsoread: మీ బరువు తగ్గడానికి చక్కటి పరిష్కారం షేర్ చేయండి.

https://youtu.be/w6vltv5hRrs

Alsoread:మీ ఆరోగ్యానికి అండ.. బెండ..!