దీనిలో విటమిన్-సి చాలా పుష్కలం.

కరోనా వ్యాక్సిన్ రాలేదు అని బాధ పడుతున్నర అది వచ్చేంత వరకు విటమిన్- సి పుష్కలంగా ఉన్న దీనిని తీసుకోండి.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *