వీటిని వాడే వారు ఇవి తప్పక తెలుసుకోండి.

వీటిని వాడే వారు ఇవి తప్పక తెలుసుకోండి.

ఆకులలో అన్ని ఆకుల కన్నా తమలపాకు కి ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఏ శుభకార్యం చేయాలన్న ఈ తాంబూలం ఇవ్వాలన్నా తమలపాకు కావాలి. వెనకటి రోజుల్లో అన్నం తినగానే తినడానికి తాంబూలం ఇచ్చేవారు. తమలపాకు వాడటం వల్ల చాలా లాభాలు ఉన్నాయి.

జాక్ ఫ్రూట్ పౌడర్ కావాల్సిన వారు ఈ లింకు ద్వారా కొనుగోలు చేయండి. Buylink: https://amzn.to/3k8PQjD

జీర్ణ కోశ సంబంధ వ్యాధులు ఉన్నవారికి తమలపాకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది. తమలపాకు తినడం వల్ల అన్నం త్వరగా అరుగుతుంది. తమలపాకు తినడం వల్ల లివర్ యొక్క డిటాక్స్ ఫికేషన్ కి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే బోన్ మారో లో రక్షక కణాలను బాగా ఉత్పత్తి అయ్యేలా చేస్తుంది.

ఆవిశే గింజలు(flaxseeds) కావాల్సిన వారు ఈ లింకు ద్వారా కొనుగోలు చేయండి. Buylink: https://amzn.to/3Jnwt0b

ఇమ్యూనిటీని పెంచుతుంది. డిఎన్ఏ సరిగా పనిచేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. కడుపులో మంట బాధని తగ్గిస్తుంది. గ్యాస్ రాకుండా చేస్తుంది. తమలపాకుని తాంబూలంలో అప్పుడప్పుడు తినాలి. కానీ కిల్లి లాగా వ్యసనం కాకూడదు.

సహజంగా శృంగార సామర్ధ్యాన్ని పెంచే శిలాజిత్ కావాల్సిన వారు ఈ లింకు ద్వారా కొనుగోలు చేయండి. Buylink: https://amzn.to/410phO7

Today amazon deals: ఈ లింకు ద్వారా ప్రతి వస్తువు పై మీరు డిస్కౌంట్ పొందవచ్చు. all producuts discount link: https://amzn.to/3nclpe3

శరీర ఆరోగ్యాన్ని పెంచి, శృంగార సమస్యలను దూరం చేసే క్వాలిటీ పుచ్చ గింజల పప్పు కావాల్సిన వారు ఈ లింకు ద్వారా కొనుగోలు చేయండి. Buylink: https://amzn.to/3ItLIEi

గుండె కు మంచే చేసి, వీ*ర్య పుష్టి ని పెంచే డార్క్ చాక్లెట్ కావాలి అంటే ఈ లింకు ద్వారా కొనుగోలు చేయండి. Buylink: https://amzn.to/3lNWJHJ

మంచి నువ్వులు కావాల్సిన వారు ఈ లింకు ద్వారా కొనుగోలు చేయండి. Buylink: https://amzn.to/3I7t8Au

మంచి క్వాలిటి పొద్దుతిరుగుడు గింజలు కావాల్సిన వారు ఈ లింకు ద్వారా కొనుగోలు చేయండి. https://amzn.to/3nfvUx3

తక్కువ ధర లో ఆర్గానిక్ మల్టీగ్రైన్ పిండి కావాల్సిన వారు ఈ లింకు ద్వారా కొనుగోలు చేయండి. Buylink: https://amzn.to/3J0UOc7

క్వాలిటీ బాదం గింజలు కావాల్సిన వారు ఈ లింకు ద్వారా కొనుగోలు చేయండి. Buylink: https://amzn.to/3yfB9yF

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *