మీ ఇంట్లో మూగ జీవాలను పెంచుతున్నరా?అయితే ఈ వీడియో చూడండి.

మూగ జీవాలను పెంచుకోవడం చాలా మందికి ఒక అలవాటు. ఈ అలవాటులో చాలా మంది వారికి తెలీకుండానే తప్పులు చేస్తూ ఉంటారు. వారికి తెలీకుండానే వాటిని బాధ పెడుతుంటారు. మూగ జీవులను తెలీకుండా కూడా బాధ పెట్టకూడదు.మరిన్ని వివరాలకు ఈ క్రింది విడియో చూడండి.

https://www.amazon.in/gp/product/B071VB7D97/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=1038d-21&creative=24630&linkCode=as2&creativeASIN=B071VB7D97&linkId=c2eed393165d40fa99fe3733c9e24813