మీ సంతోషంగా జీవించాల అయితే ఈ టిప్స్ పాటించండి.

మీ సంతోషంగా జీవించాల అయితే ఈ టిప్స్ పాటించండి.

నెగిటివ్ ఆలోచించడం వల్ల వచ్చే నష్టాలు తెలుసుకుందాం. మన మనసు మన ఇష్టమని చాలా రకాలుగా ఆలోచిస్తుంటారు. ఈ ఆలోచనలు శరీరం మీద చాలా ప్రభావం చూపుతాయి. రోజు టైం కి వచ్చే భర్త పిల్లలు ఒకరోజు లేట్ అయితే ఏం జరిగింది ,ఏమైపోయారు ,ఎటు వెళ్లారు ,అని కంగారుపడి వాళ్లకి ఫోన్ చేస్తుంటారు.

జాక్ ఫ్రూట్ పౌడర్ కావాల్సిన వారు ఈ లింకు ద్వారా కొనుగోలు చేయండి. Buylink: https://amzn.to/3k8PQjD

ఏదో అయిందని అశుభం ఆలోచన వస్తుంది .ఇలాంటి ఆలోచనలు నెగిటివ్ ఆలోచనలు అని అంటారు అలాగే భర్త పిల్లలు లేటుగా అయిందంటే ఏదో క్లాస్ ఉంది లేట్ అయింది. లేదా వేరే పని ఉంది లేట్ అయింది, వస్తారులే ,అనిశుభం గాఆలోచించడం పాజిటివ్ ఆలోచన.

సహజంగా శృంగార సామర్ధ్యాన్ని పెంచే శిలాజిత్ కావాల్సిన వారు ఈ లింకు ద్వారా కొనుగోలు చేయండి. Buylink: https://amzn.to/410phO7

నెగిటివ్గా ఆలోచించడం వలన శరీరంలో ఒత్తిడి పెరుగుతుంది.పాజిటివ్ ఆలోచించడం వలన ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. శరీరంలో నెగటివ్ ఆలోచించినప్పుడు చెడ్డ హార్మోన్స్,పాజిటివ్ గా ఆలోచించినప్పుడు మంచి హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి .

శరీర ఆరోగ్యాన్ని పెంచి, శృంగార సమస్యలను దూరం చేసే క్వాలిటీ పుచ్చ గింజల పప్పు కావాల్సిన వారు ఈ లింకు ద్వారా కొనుగోలు చేయండి. Buylink: https://amzn.to/3ItLIEi

నెగిటివ్ ఆలోచన తో దుఖం వచ్చినప్పుడు కొంతమందికి కళ్ళ నుంచి నీళ్లు కారుతాయి. కళ్ళు ఎరుపెక్కుతాయి. ముక్కు వెంబడి నీళ్లు కారాతాయి .మొఖం ఎర్రగా అవుతుంది. ఇదంతా బాడ్ హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవ్వడం వల్ల. పాజిటివ్ తో సంతోషంతో నవ్వడం వల్ల కళ్ళ చివర్ల నుండి నీరు వస్తాయి.

గుండె కు మంచే చేసి, వీ*ర్య పుష్టి ని పెంచే డార్క్ చాక్లెట్ కావాలి అంటే ఈ లింకు ద్వారా కొనుగోలు చేయండి. Buylink: https://amzn.to/3lNWJHJ

కళ్ళు ఎర్రగా కావు ,ముఖం ఎర్రగా కాదు ,సంతోషంతో ముఖం వికసిస్తుంది. నెగిటివ్ ఆలోచన లు చేయడం వల్ల శరీరం ఒత్తిడికి గురవడం,బీపీ పెరగడం, హార్ట్ ఎటాక్ వస్తుంది. పాజిటివ్ ఆలోచనల వల్ల శరీరానికి ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. మంచి హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి. సంతోషంగా ఉంటారు. హార్ట్ ఎటాక్ వచ్చే సమస్యలు ఉండవు.

మంచి నువ్వులు కావాల్సిన వారు ఈ లింకు ద్వారా కొనుగోలు చేయండి. Buylink: https://amzn.to/3I7t8Au

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!