మీలో ఆ పనిపై ఆసక్తి పెంచడానికి ఇవి గుప్పెడు చాలు.

మీలో ఆ పనిపై ఆసక్తి పెంచడానికి ఇవి గుప్పెడు చాలు.

మగవారు ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఎన్నో రకాల ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. దానికి తోడు కొంతమంది మగవారిలో పెద్ద వయస్సు రాకుండానే చిన్నవయసు లోనే హార్మోన్స్ సమస్యలు వచ్చి కోరికలు క్రమ క్రమంగా తగ్గిపోతూ ఉంటాయి. మగవారికి రాను రాను ఈ విషయంలో సమస్య పెరిగే సరికి కుటుంబంలో సమస్యలు మొదలు అవుతాయి. వీరు ఇక చిటికి మాటికి మానసిక వేదన కూడా గురవుతూ చిన్న వయసు లోనే కోరికలు తగ్గటం అనే సమస్యకు చాలా మంది యువకులు గురి అవుతున్నారు. అయితే ఈ సమస్య ఎందుకు వస్తుంది, ఈ సమస్య ను ఎదుర్కోవడానికి ఎలాంటి నియమాలు పాటించాలి. ఎలాంటి ఆహారాలు తీసుకుంటే మంచిదో తెలుసుకుందాం.

పుచ్చగింజల పప్పు కావాల్సిన వారు ఈ లింకు ద్వారా కొనుగోలు చేయండి. Buylink:-https://amzn.to/3QzCKYI

అయితే మగవారిలో హార్మోన్ అంటే టెస్టోస్టెరాన్. మగవారిలో వృషణాలు అనేవి ప్రపేరోన్ అనే హార్మోన్ ను ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా మగవారిలో టెస్టోస్టెరాన్ హార్మోన్ ఉత్పత్తి తగ్గటం వల్ల కోరికలు తగ్గుతూ వస్తుంటాయి. అయితే ఈ హార్మోన్ ఎందుకు తగ్గుతూ ఉంటుంది అని సర్వే చేస్తే అధిక బరువు దీనికి కారణం అని తెలుస్తుంది. ఈ మధ్య కాలంలో అధిక బరువు సమస్య తీవ్రం తరం అవుతున్నది. అధిక బరువు సమస్య వల్ల, డయాబేటిసిస్, మానసిక ఒత్తిడి వలన పురుషులలో టెస్టోస్టెరాన్ స్థాయి తగ్గుతుంది. పెద్దపేరోన్ హార్మోన్ కొంతమందిలో ఏమవుతుందంటే, ఇస్రోజెన్ గా కన్వెర్డ్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఎక్కువగా అంటే స్త్రీల హార్మోన్ల లాగా మొగ హార్మోన్ మారుతూ ఉంటుంది.

పుచ్చగింజల పప్పు కావాల్సిన వారు ఈ లింకు ద్వారా కొనుగోలు చేయండి. Buylink:-https://amzn.to/3QzCKYI

అందుకని ఈ ప్రొడక్షన్ జరిగినప్పటికీ ఇది తగ్గటం. స్త్రీల హార్మోన్ పెర్చెంటేజ్ అనేది కొంతమందిలో పెరిగి కోరికలు కూడా తగ్గిపోతూ ఉంటాయి. కొంతమంది మగవారిలో టెస్టపైరోన్ తగ్గిపోయి ఈస్ట్రోజెన్ అనేది పెరిగిపోవడంతో ఇలాంటి, హార్మోన్ ఇంబాలన్స్ వల్ల వచ్చే సమస్య వస్తుంది. అయితే పపేరోన్ హార్మోన్ అనేది తగ్గడం వల్ల కోరికలు ప్రధానంగా తగ్గుతూ ఉంటాయి. హార్మోన్ లేకపోతే అసలు ఉండవు. ఈ ఎఫెక్ట్ స్పష్టంగా తెలుస్తుంది అన్నమాట. మరి ఇందులో దేని వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే, అధిక బరువు వల్ల ప్రధానంగా టెస్టరోన్ హార్మోన్ ఎక్కువగా తగ్గి ఇఫ్రోజెన్ లెవెల్స్ పెరిగిపోతూ ఉంటాయి. అందుకనే మేల్ హార్మోన్ బదులు, ఫిమేల్ హార్మోన్ కాస్త పెర్చెంటేజ్ ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. వీళ్ళకి బ్లడ్ లో ఉండే బపఫేరోన్ లెవెల్స్ తగ్గిపోతూ ఉంటాయి.

పుచ్చగింజల పప్పు కావాల్సిన వారు ఈ లింకు ద్వారా కొనుగోలు చేయండి. Buylink:-https://amzn.to/3QzCKYI

ఒబేసిటీ మరియు డైబేటిసిస్ వచ్చిన వారిలో కోరికలు తగ్గిపోవడానికి కారణం ఏమిటంటే, వీళ్లల్లో రక్తం చక్కెర వల్ల చిక్క పడిపోతు ఉంటుంది. చిక్క పడ్డ రక్తం సరిగా ప్రయాణించదు. వృషణాలకి భాగానికి రక్త ప్రసరణ కూడా రాను రాను తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. అందుకనే అవి రక్తప్రసరణ తగ్గటం వల్ల, పోషకాలు సరిగ్గా అందక, పరోన్ హార్మోన్ సెల్స్ కూడా రక్తప్రసరణ లేకపోతే, పోషకాలు అందకపోతే వీక్ అవుతాయి. బలహీన పడిన సెల్స్ టెస్టోస్టెరాన్ ఉత్పత్తి ని తగ్గిస్తూ వస్తాయి ఈ కారణం చేత మగవారిలో శృం**గారం పై కోరిక తగ్గిపోతుంది. మరిన్ని వివరాలకు ఈ కింది వీడియో చూడండి.

పుచ్చగింజల పప్పు కావాల్సిన వారు ఈ లింకు ద్వారా కొనుగోలు చేయండి. Buylink:-https://amzn.to/3QzCKYI

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!