ఒత్తిడి, టెన్షన్ తగ్గి మీ నరాలన్నీ రిలాక్స్ అవుతాయి.

ఒత్తిడి, టెన్షన్ తగ్గి మీ నరాలన్నీ రిలాక్స్ అవుతాయి.

Deep sleep: మనలో చాలామందికి ఉన్న సమస్య నిద్ర పట్టకపోవడం. మనిషి ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే సగటున అవసరపడి నిద్ర ఎనిమిది గంటల గాఢనిద్ర. కానీ మనలో చాలామందికి రెండు, మూడు గంటలే గాడ నిద్ర పడుతుంది. 10 గంటలకు పడుకుంటే మనకి ఎప్పుడో రెండు, మూడింటికి గాఢ నిద్ర పడుతుంది.

12 లేదా ఒకటి మధ్యలో నిద్ర పడుతుంది. ఇదంతా మత్తు నిద్ర కానీ గాఢ నిద్ర కాదు. ఇలా ఉంటే మనం చురుగ్గా ఉండలేము, ఎన్నో రకాల ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయి. గాఢ నిద్ర పట్టడం లేదు. 8 గంటలు నిద్ర పట్టాలంటే మనం చేయాల్సింది ఒకటే. ఆరు, ఏడు గంటల మధ్యలో భోజనం చేసి పొట్టను ఖాళీగా ఉంచుకొని తొమ్మిది పదింటి లోపు పడుకోవాలి.

అలా చేస్తే పొట్ట ఖాళీగా ఉంటుంది కాబట్టి శరీరంలో ఏ అవయవం పనిలో ఉండవు కాబట్టి నిద్ర త్వరగా పడుతుంది. అదే మనం పొట్ట నిండా తినేసి పడుకుంటే లివర్ లంగ్స్ ప్యాంక్రియాస్ పేగులు ఇలా ఎన్నో రకాల అవయవాలు ఆహారాన్ని అడిగించడానికి పనిచేస్తాయి కాబట్టి త్వరగా నిద్ర పట్టదు. ఆ ఆహారం అంతా అరిగాక నిద్ర పడుతుంది. ఈ డైట్ ని ఫాలో చేస్తే చాలా మంచిది.

Today amazon deals: ఈ లింకు ద్వారా ప్రతి రోజు ప్రతి వస్తువు పై మీరు డిస్కౌంట్(25% నుండి 86%) పొందవచ్చు. all producuts discount link: https://amzn.to/3qlXgD5

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!