ప్రెగ్నెన్సి లో ఆ పని చేయవచ్చా? మీ అన్నీ సందేహాలకు ఈ వీడియో సమాధానం.

ప్రెగ్నెన్సి లో ఆ పని చేయవచ్చా? మీ అన్నీ సందేహాలకు ఈ వీడియో సమాధానం.

ప్రతి మగ ఆడ ఈ విషయంలో చాలా సందేహ పడుతుంటారు. అయితే చాలా మందికి ప్రెగ్నెన్సి సమయంలో ఆ పని చేయవచ్చా? ఒక వేల చేస్తే పుట్టపోబోయే బిడ్డకు ఏమైనా ప్రమాదం ఉందా అని సతమతం అవుతుంటారు. ఇక ప్రెగ్నెన్సి ఆడవారి కి దేవుడు ఇచ్చిన వరం. ఒక స్త్రీ తల్లి కావడానికి ఎన్ని కలలు కంటుంది. కానీ కొంత మంది లో ఈ భాగ్యం నొచ్చుకోలేరు. రోజు రోజు కి మారుతున్న ఈ కాలంలో ఈ సమస్య నుండి ఉపశమనం దొరుకుతుంది అని చెప్పవచ్చు.

అయితే ఈ సమస్య ఉపశమనమే కానీ పూర్తిగా తిరిపోయింది అని చెప్పలేము. అయితే ఇక అసలు విషయానికి వస్తే స్త్రీ గ*ర్భం తో ఉన్నపుడు శృం***గారం చేయవచ్చా అని అందరి సందేహం. ఒక వేళ చేయవలసి వస్తే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలి. ఈ సమస్యకు ప్రత్యన్నామం ఏమైనా ఉందా అని ఈ కింది వీడియో ద్వారా డాక్టర్ గారి మాటల్లో వినండి.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!