సచ్చు పడిన నరాలను సైతం బాగు చేసే అద్భుతమైన వీడియో.

చాలా మందికి ఎన్ని హాస్పిటల్స్ కి తిరిగిన నయం కానివి చాలా ఉంటాయి. అన్ని వ్యాధులు కొన్ని కొన్ని రెమెడీస్ చేయడం వల్ల కూడా తగ్గుతాయి. అలా అని అన్ని చేయకూడదు కొన్ని వైద్యుల సలహాతో కూడా చేయాలి. ఇక అసలు విషయానికి వస్తె నరాల బలహీనతను ను అధిగమించాలి అంటే మరిన్ని వివరాలకు ఈ క్రింది విడియో చూడండి.