వేరు శనగ గింజలను వేయించినట్లు వీటిని కూడా అల వేయించి తినండి.

Increase Brain Power: చర్మం ఆరోగ్యంగా ఉండాలన్న ,అలాగే గోర్లు గుండె ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ఫీజ్ లివర్ ఆయిల్ని వాడుతుంటారు. కానీ ప్రకృతి విధానంలో బదులుగా ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఎక్కువగా ఉన్న

Read More