ఇలా వేయించుకొని తినండి చాలు.

Increase Brain Power: చర్మం ఆరోగ్యంగా ఉండాలన్న ,అలాగే గోర్లు గుండె ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ఫీజ్ లివర్ ఆయిల్ని వాడుతుంటారు. కానీ ప్రకృతి విధానంలో బదులుగా ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఎక్కువగా ఉన్న బ్లాక్ నట్స్, వాల్ నట్స్ హంప్ సీడ్స్ వాడొచ్చు. ఫిష్ లివర్ ఆయిల్ ని కార్డ్ ఫిష్ అనే ఫిష్ నుండి తయారు చేస్తారు. ఈ ఫిష్ యొక్క లివరు 250 గ్రామస్ ఉంటుంది.

Read More

error: Content is protected !!