నిద్ర లో వచ్చే దగ్గు తగ్గాలి అంటే ఈ ఒక్క ట్రిక్ పాటించండి చాలు.

Natural Cough Remedies: చాలామందికి దగ్గు అనేది నిద్రలో బాగా ఇబ్బంది పెడుతుంది. నైట్ పడుకున్నాక తెల్లవారుజామున బాగా దగ్గు వచ్చేసి నిద్ర లేకుండా చేస్తుంది .ఇలా ఎందుకు వస్తుంది అంటే మనం గాలి

Read More