నిద్ర లో వచ్చే దగ్గు తగ్గాలి అంటే ఈ ఒక్క ట్రిక్ పాటించండి చాలు.

Natural Cough Remedies: చాలామందికి దగ్గు అనేది నిద్రలో బాగా ఇబ్బంది పెడుతుంది. నైట్ పడుకున్నాక తెల్లవారుజామున బాగా దగ్గు వచ్చేసి నిద్ర లేకుండా చేస్తుంది .ఇలా ఎందుకు వస్తుంది అంటే మనం గాలి పీల్చుకొని గాలిగోటాలలో గాలితిత్తులలో శేష్మాలు చేరడం వల్ల మనం పీల్చుకునే గాలి లోపలికి సాఫీగా వెళ్లదు. శేష్మాలు అడ్డుపడతాయి. అప్పుడు దగ్గు వచ్చేసి గాలి గొట్టాలు వ్యాకోచించి ఈ స్లేష్మాన్ న్ని బయటికి పంపించడానికి

Read More

ఎలాంటి దగ్గు అయినా సరే ఒక్క క్షణంలో మాయం అవుతుంది. మరిన్ని వివరాలకు ఈ కింది వీడియో చూడండి.

ఈ రోజుల్లో దగ్గు వస్తే పది పదిహేను రోజుల వరకు పోవట్లేదు. పదిమందిలో ఉన్నప్పుడు దగ్గుతుంటే మనకేమో గాని పక్కన ఉన్న వారికి చాలా చిరాకుగా ఉంటుంది. దగ్గు రావడానికి ఒకటి రోజు రెండు రోజుల ముందు నుండి మనకు కొన్ని సంకేతాలు తెలుస్తాయి. అది అది గొంతు నొప్పిగా ఉండటం, గొంతు గరగరాని ఉండటం, తినేటప్పుడు గొంతుకు అడ్డంగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది. జాక్ ఫ్రూట్ పౌడర్ కావాల్సిన వారు

Read More

error: Content is protected !!