ప్రెగ్నెన్సి లో ఆ పని చేయవచ్చా? మీ అన్నీ సందేహాలకు ఈ వీడియో సమాధానం.

ప్రతి మగ ఆడ ఈ విషయంలో చాలా సందేహ పడుతుంటారు. అయితే చాలా మందికి ప్రెగ్నెన్సి సమయంలో ఆ పని చేయవచ్చా? ఒక వేల చేస్తే పుట్టపోబోయే బిడ్డకు ఏమైనా ప్రమాదం ఉందా అని సతమతం అవుతుంటారు. ఇక ప్రెగ్నెన్సి ఆడవారి కి దేవుడు ఇచ్చిన వరం. ఒక స్త్రీ తల్లి కావడానికి ఎన్ని కలలు కంటుంది. కానీ కొంత మంది లో ఈ భాగ్యం నొచ్చుకోలేరు. రోజు రోజు

Read More