మోకాళ్ళ నొప్పులను తగ్గించే అద్భుతమైన హోమ్ రెమెడీ.

Reduce Knee pain: వెనకటి రోజుల్లో ఆవకాయను బాగా వాడేవారు ఆవకాయని సంవత్సరం పాటు పచ్చడి లాగా పెట్టేవారు ఆవాలు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది .యాంటీ క్యాన్సర్ గా ,యాంటీ ఫంగల్, యాంటీవైరస్ ,యాంటీ బ్యాక్టీరియా, పనిచేస్తుంది క్యాన్సర్ కణాలు విభజన చెందకుండా తగ్గిస్తుంది .ఆవ పచ్చడిలో ఉప్పు ఎక్కువగా వేస్తాము. కాబట్టి తినడంలో ఎంత మేలు ఉందో అంత చెడు కూడా ఉంది నొప్పులున్నచోట ఆవ నూనె రాస్తే

Read More

error: Content is protected !!