ఏ పండు ఎవరు తింటే మంచిదో చిటికలో తెలుసుకోండి.

ఏ పండుతింటే ఎంత శక్తి వస్తుంది. ఈరోజు తెలుసుకుందాం. 100 గ్రాముల పుచ్చకాయని తింటే దాంట్లో 13కేలరీలు శక్తి వస్తుంది .100 గ్రాములు తర్బూజ కాయ తింటేదాంట్లో 16లో క్యాలరీల ఎక్కువ వస్తుంది. 100

Read More

అవాంఛిత రోమాలను పూర్తిగా ఇంట్లో దొరికే వస్తువులతో ఎలా తొలగించుకోవాలో ఈ రెమెడీ చూడండి.

అవాంఛితరోమాలు చాలా మంది అమ్మాయిల అందాన్ని దెబ్బతీస్తాయి. ముఖం చేతులపై అసహ్యంగా పెరిగిన రోమాల వల్ల అమ్మాయిలు మానసికంగా ఆందోళన చెందుతుంటారు. ఇలా మహిళలకు ముఖం, చేతులపై అవాంఛిత రోమాలు రావటానికి చాలా రకాల

Read More