కరివేపాకు, మునగాకు లాభాలు తెలిస్తే అస్సలు వదిలిపెట్టరు.

మునగాకు ,కరివేపాకు ఈ రెండిటి వల్ల చాలా లాభాలు ఉన్నాయి .అవి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. వెనకటి రోజుల్లో ప్రతి ఇంట్లో మునగ చెట్టు, కరివేపాకు చెట్టు కచ్చితంగా ఉండేది. వీటి విలువ తెలుసు కాబట్టే పెద్దవారు ప్రతి ఇంట్లో కరివేపాకు ,మునగ చెట్టు పెంచమని చెప్పారు. కరివేపాకులో ఎక్కువగా కెరోటిన్ అనే పదార్థం ఉంటుంది . మంచి కరివేపాకు(curry leaves ) పౌడర్ కావలసిన వారు ఈ లింకు ద్వారా

Read More