వేప, పసుపు శరీరానికి చేసే మేలు తెలిస్తే అస్సలు వదిలిపెట్టరు. మంచి విషయాలు అందరికీ తెలిసేలా షేర్ చేయండి.

వేప చేసె మొదటి పని అన్నవాహికను శుభ్రపరుస్తుంది. అన్న వాహిక లో ఎన్నో రకాల సూక్ష్మ జీవులు ఉంటాయి , అన్నవాహికలో సూక్ష్మ జీవుల వలన ఆహార భాగ జీర్ణం అవుతుంది. వేప పసుపు ల తో చేసిన గుళికను తీసుకోవటం వలనఅన్న వాహికలో ఉన్న పరాన్నజీవులను , పెద్ద ప్రేగును శుభ్రపరుస్తాయి. వేప ఇగుర్లను శుభ్రపరుచుకోవాలి, ఆ తరువాత మిక్సీలో వేసి మెత్తగా చేస్కొని చిన్న చిన్న ఉండలాగా

Read More

error: Content is protected !!