నువ్వులను ఇలా వాడి చూడండి.

Sesame seed Benefits: నువ్వలు తెలియని వంటిటి మహిళా ఉండదు, అయితే నువ్వులు అనగానే వేడి చేస్తుంది అనే ఒక అపోహ ఉంది. చాలా మంది నువ్వులు ఎక్కువగా తినరు . ఈ నువ్వులు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. అయితే నవ్వులలో ఎక్కువగా క్యాల్షియం లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా 100 గ్రాములు నవ్వులలో 1450 మిల్లీగ్రాముల క్యాల్షియం ఉంటుంది . పెద్దలకి ఒక రోజుకి 450 మిల్లి గ్రామం , పిల్లలకి

Read More

error: Content is protected !!