ఏ పండు ఎవరు తింటే మంచిదో చిటికలో తెలుసుకోండి.

ఏ పండుతింటే ఎంత శక్తి వస్తుంది. ఈరోజు తెలుసుకుందాం. 100 గ్రాముల పుచ్చకాయని తింటే దాంట్లో 13కేలరీలు శక్తి వస్తుంది .100 గ్రాములు తర్బూజ కాయ తింటేదాంట్లో 16లో క్యాలరీల ఎక్కువ వస్తుంది. 100 గ్రాములు బొప్పాయి పండు తింటే దాంట్లో 32 క్యాలరీలు శక్తి వస్తుంది.100గ్రాముల బత్తాయి తింటే దాంట్లో 43క్యాలరీల శక్తి వస్తుంది. తక్కువ ధరలో మిక్స్డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ కావాల్సిన వారు ఈ లింకు ద్వారా

Read More

error: Content is protected !!