కొత్తిమీర లాగా కనిపించే ఈ ఆకు మీ ఆరోగ్యానికి ఎంత ఉపయోగపడుతుందో తెలిస్తే అస్సలు వదిలి పెట్టరు.

కొత్తిమీర లాగా కనిపించే ఈ ఆకును పార్స్లీ ఆకు అంటారు. ఈ ఆకు అందరికీ వెజిటబుల్ మార్కెట్ లోనూ ఆన్లైన్ మార్కెట్ లో ను పాకెట్ ల రూపంలో లభిస్తున్నాయి. అయితే పార్స్లీ ఆకులను ఈ కొత్తిమీర లాగా కూడా మనం వంటల్లో గార్నిష్ లాగా చల్లుకుని తినొచ్చు. పార్స్లీ ఆకులను వండుకునే ప్రతికూరలోను, వెజిటేబుల్ సలాడ్స్ లోను, వెజిటేబుల్ జ్యూస్ యాడ్ చేసుకుని కూడా తినొచ్చు. ఈ ఆకు

Read More

error: Content is protected !!