కొత్తిమీర లాగా కనిపించే ఈ ఆకు మీ ఆరోగ్యానికి ఎంత ఉపయోగపడుతుందో తెలిస్తే అస్సలు వదిలి పెట్టరు.

కొత్తిమీర లాగా కనిపించే ఈ ఆకును పార్స్లీ ఆకు అంటారు. ఈ ఆకు అందరికీ వెజిటబుల్ మార్కెట్ లోనూ ఆన్లైన్ మార్కెట్ లో ను పాకెట్ ల రూపంలో లభిస్తున్నాయి. అయితే పార్స్లీ ఆకులను

Read More