ఈ వేసవి లో రాగులతో ఇలా చేయండి.

summer home remedy: తాటి చెట్టు నుండి కల్లు ఎలా తీస్తారో అలాగే బెల్లం కూడా తయారు చేస్తారు. మనం రోజూ వాడే బెల్లం చెరుకు నుండి చేస్తారు. తాటి బెల్లం కూడా ఆరోగ్యానికి మంచిది.100 గ్రామ్ ల తాటి బెల్లం లో 380 క్యాలరీల శక్తి వుంటంది కార్బోహైడ్రేట్స్ 90 గ్రామ లు, ప్రోటీన్స్ 1 గ్రామ, ఫ్యాట్ 0.3 గ్రామ, ఫైబర్ 2 గ్రాంస్, కాల్షియమ్ 103

Read More

error: Content is protected !!