ఈ ఆయిల్ వాడుతున్నారా? అయితే ఈ వీడియో మిస్ అవ్వకుండా చూడండి.

sunflower oil: శరీరానికి కొవ్వు కావాలి ఆయిల్ కాదు. కొవ్వు అనెది21 సంవత్సరాలు పైబడిన వారికి 20 గ్రాములు, కావాలి ఎదుగుదలవలసిన వారికి 30 గ్రాములు, కావాలి గర్భిణీ స్త్రీలకు గ్రామం కావాలి. మన

Read More