పొట్ట చుట్టూ పేరుకున్న ఎలాంటి ఫ్యాట్ అయిన సరే ఇట్టే కరిగించుకోండి. బరువు తగ్గాలి అనుకునే వారికి ఈ వ్యాయామం చక్కటి పరిష్కారం.

ప్రస్తుతం అధిక బరువు అందరినీ వేదిస్తున్న సమస్య ముఖ్యంగా మహిళా లలో ఈ సమస్య ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. బరువు తగ్గాలి అనుకునే వారికి అనేక రకాల వ్యాయామాలు ఉన్నప్పటికీ అతి తక్కువ సమయంలో రిసల్ట్ కనిపించేవి సైడ్ బెండింగ్ ఆసనాలు అని చెప్పవచ్చు. ముందు గా శరీరంలో ఎక్కడ ఫ్యాట్ ఎక్కువగా వస్తుందో తెలుసుకుందాం. మన శరీరంలో ఫ్యాట్ ఎక్కువగా పొట్ట, తొడలు, చేతులు, పొట్ట పక్క భాగము లో

Read More

error: Content is protected !!