షాకింగ్ న్యూస్ 40 సెకండ్ లలో జరిగిన వింత.

నా పేరు మైకేల్ ,ఈ రోజు నాకు జరిగిన ప్రమాదం గురించి మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. నేను సముద్రంలో దూకినపుడు హంప్‌బ్యాక్ తిమింగలం నన్ను తినడానికి ప్రయత్నించింది. దీంతో

Read More