వేప, పసుపు శరీరానికి చేసే మేలు తెలిస్తే అస్సలు వదిలిపెట్టరు. మంచి విషయాలు అందరికీ తెలిసేలా  షేర్ చేయండి.

వేప, పసుపు శరీరానికి చేసే మేలు తెలిస్తే అస్సలు వదిలిపెట్టరు. మంచి విషయాలు అందరికీ తెలిసేలా షేర్ చేయండి.

వేప చేసె మొదటి పని అన్నవాహికను శుభ్రపరుస్తుంది. అన్న వాహిక లో ఎన్నో రకాల సూక్ష్మ జీవులు ఉంటాయి , అన్నవాహికలో సూక్ష్మ జీవుల వలన ఆహార భాగ జీర్ణం అవుతుంది.

వేప పసుపు ల తో చేసిన గుళికను తీసుకోవటం వలనఅన్న వాహికలో ఉన్న పరాన్నజీవులను , పెద్ద ప్రేగును శుభ్రపరుస్తాయి.

వేప ఇగుర్లను శుభ్రపరుచుకోవాలి, ఆ తరువాత మిక్సీలో వేసి మెత్తగా చేస్కొని చిన్న చిన్న ఉండలాగా చేసుకోని ఉంచుకోవాలి.

!! పసుపును కూడా చిన్న చిన్న ఉండలు గా చేసి పెట్టుకోవాలి,

!! ఉదయం లేవగానే పరిగడిపున వేడి నీళ్ళ తో తీస్కోవాలి,

!! ఇలా వారానికి ఒక్కసారి చేయడం వలన మీ శరీరం లో అనేక మార్పులు జరుగుతాయి,

!! శరీరంలో ఎక్కడ ఎలా శక్తి నీ విభజన చేయాలో తెలుసుకుంటోంది,

!! వేప పసుపు కలక వల్లన ,శరీరం మంచి తేజస్సు ని కలిగి ఉంటుంది !!”

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!