మీ మూత్రం రంగులో మార్పు కనపడుతుందా అయితే ఈ వీడియో కచ్చితంగా చూడండి.

మీ మూత్రం రంగులో మార్పు కనపడుతుందా అయితే ఈ వీడియో కచ్చితంగా చూడండి.

మూత్ర సమస్యలు:

  • ప్రతి ఒక్కరికీ మూత్రం రంగులో మార్పు సహజం ఏది ఏదో ఒక రోజు జరిగితే ఏమి ఇబ్బంది ఉండదు. కానీ ఈ మార్పు తరచూ జరుగుతుంటే మీరు కచ్చితంగా తెలుసుకోవాల్సిందే. మూత్రం పోసే సమయంలో అది తెల్లగా నీరులా వస్తే మనిషికి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు పని సాఫీగా జరిగిపోతుంది. ఇంకొంత మందికి మూత్రం పచ్చగా, చిక్కగా వస్తే పోసేప్పుడు బాధ అనుభవించాలి. మరి ముఖ్యంగా మూత్రం పచ్చగా చిక్కగా ఎలా వస్తుంది తెలుసుకోవాలి అంటే పోసే ధార మనకాంతికి తెల్లగా కనపడాలి. పసుపు వర్ణం కనపడింది అంటే అది మంచి లక్షణం కాదు. మూత్రం ను గాజు గ్లాస్ లో పట్టి ఉంచినపుడు అది లేత పసుపు రంగులో కనపడుతుంది అలా కనపడినపుడు ఆందోళన పడాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ పొసెప్పుడు పసుపు రంగులో కనపడితే మాత్రం కచ్చితం తేడా ఉంది అని తెలుసుకోవాలి. ఇలా పచ్చగా మూత్రం రావడం ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు. మూత్ర విసర్జన విషయానికి వస్తే మగవారి కంటే ఆడవారు ఎక్కువ సార్లు వెళ్తుంటారు. మూత్రం పచ్చగా రావడం అనేది ఆడవారిలో ఎక్కువగా జరుగుతుంది, దానికి కారణం వారు ఎక్కువగా నీరు తాగితే ఎక్కువగా వాష్ రూమ్ కి వెళ్లాల్సి వస్తుంది అని నీరు తక్కువగా తీసుకుంటారు.ప్రతి ఒక్కరికీ మూత్రం రంగులో మార్పు సహజం ఏది ఏదో ఒక రోజు జరిగితే ఏమి ఇబ్బంది ఉండదు. కానీ ఈ మార్పు తరచూ జరుగుతుంటే మీరు కచ్చితంగా తెలుసుకోవాల్సిందే. మూత్రం పోసే సమయంలో అది తెల్లగా నీరులా వస్తే మనిషికి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు పని సాఫీగా జరిగిపోతుంది. ఇంకొంత మందికి మూత్రం పచ్చగా, చిక్కగా వస్తే పోసేప్పుడు బాధ అనుభవించాలి. మరి ముఖ్యంగా మూత్రం పచ్చగా చిక్కగా ఎలా వస్తుంది తెలుసుకోవాలి అంటే పోసే ధార మనకాంతికి తెల్లగా కనపడాలి. పసుపు వర్ణం కనపడింది అంటే అది మంచి లక్షణం కాదు. మూత్రం ను గాజు గ్లాస్ లో పట్టి ఉంచినపుడు అది లేత పసుపు రంగులో కనపడుతుంది అలా కనపడినపుడు ఆందోళన పడాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ పొసెప్పుడు పసుపు రంగులో కనపడితే మాత్రం కచ్చితం తేడా ఉంది అని తెలుసుకోవాలి. ఇలా పచ్చగా మూత్రం రావడం ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు. మూత్ర విసర్జన విషయానికి వస్తే మగవారి కంటే ఆడవారు ఎక్కువ సార్లు వెళ్తుంటారు. మూత్రం పచ్చగా రావడం అనేది ఆడవారిలో ఎక్కువగా జరుగుతుంది, దానికి కారణం వారు ఎక్కువగా నీరు తాగితే ఎక్కువగా వాష్ రూమ్ కి వెళ్లాల్సి వస్తుంది అని నీరు తక్కువగా తీసుకుంటారు.Urinary tract infection: Causes, symptoms, and prevention

Alsoread: పెళ్లి అయిన కాబోయే ప్రతి ఒక్క అమ్మాయి అబ్బాయి ఈ వీడియో చూడండి.

  • ప్రతి ఒక్కరికీ మూత్రం రంగులో మార్పు సహజం ఏది ఏదో ఒక రోజు జరిగితే ఏమి ఇబ్బంది ఉండదు. కానీ ఈ మార్పు తరచూ జరుగుతుంటే మీరు కచ్చితంగా తెలుసుకోవాల్సిందే. మూత్రం పోసే సమయంలో అది తెల్లగా నీరులా వస్తే మనిషికి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు పని సాఫీగా జరిగిపోతుంది. ఇంకొంత మందికి మూత్రం పచ్చగా, చిక్కగా వస్తే పోసేప్పుడు బాధ అనుభవించాలి. మరి ముఖ్యంగా మూత్రం పచ్చగా చిక్కగా ఎలా వస్తుంది తెలుసుకోవాలి అంటే పోసే ధార మనకాంతికి తెల్లగా కనపడాలి. పసుపు వర్ణం కనపడింది అంటే అది మంచి లక్షణం కాదు. మూత్రం ను గాజు గ్లాస్ లో పట్టి ఉంచినపుడు అది లేత పసుపు రంగులో కనపడుతుంది అలా కనపడినపుడు ఆందోళన పడాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ పొసెప్పుడు పసుపు రంగులో కనపడితే మాత్రం కచ్చితం తేడా ఉంది అని తెలుసుకోవాలి. ఇలా పచ్చగా మూత్రం రావడం ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు. మూత్ర విసర్జన విషయానికి వస్తే మగవారి కంటే ఆడవారు ఎక్కువ సార్లు వెళ్తుంటారు. మూత్రం పచ్చగా రావడం అనేది ఆడవారిలో ఎక్కువగా జరుగుతుంది, దానికి కారణం వారు ఎక్కువగా నీరు తాగితే ఎక్కువగా వాష్ రూమ్ కి వెళ్లాల్సి వస్తుంది అని నీరు తక్కువగా తీసుకుంటారు. మరిన్ని వివరాలకు ఈ క్రింది విడియో చూడండి.Urinary tract infection: Causes, symptoms, and prevention

Alsoread: అబ్బాయిలు మీ కోసమే ఈ వీడియో డోంట్ మిస్స్ ఇట్.

Alsoread: గోళ్లు విరుగుతుంటే..!ఇలా చేయండి మీ సమస్య పోతుంది.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *