రాత్రి అన్నం తిన్న ఈ చిన్న తప్పు చేశారా? మీరు బికారి అవ్వడం ఖాయం.

ముఖ్యంగా చాలామంది ఆర్థిక సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కొంతమంది వేదాంతులు ఈ చిన్న చిన్న తప్పులు చేయడం వలనే మీ ఇంటిలోని లక్ష్మీదేవి వెళ్ళిపోయి దారిద్ర దేవత

Read More

ఈ రాశి వారు జాగ్రత్త..!ఈ రాశి వారికి ఆకస్మిక ధనం వచ్చే అవకాశాలు.

మేషరాశి: ఈ రాశి వారికి కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో ఆస్తి వ్యవహారాలు ఇవాళ కలిసొస్తాయి. ఇతరులు మీ సెంటిమెంట్లతో ఆడుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తుంటే… వారి చర్యల్ని నిశితంగా గమనించండి.

Read More

లక్ష్మిదేవీ కటాక్షం మీకు త్వరగా దక్కుతుంది,ఇలా చేయండి.

లక్ష్మిదేవీ మిమ్మల్ని కరునించాలి అంటే ఇంతటి మహిమ గల ఒక ఆకు ను మీరు నిద్రించె సమయంలో మీ తల దిండు కింద పెట్టుకొని నిద్రిస్తె మీ

Read More