100 సంవత్సరాలు వచ్చిన సరే కర్ర లేకుండా నడిచే అద్భుతమైన హోమ్ రెమెడీ.

100 సంవత్సరాలు వచ్చిన సరే కర్ర లేకుండా నడిచే అద్భుతమైన హోమ్ రెమెడీ.

మీ కాలు బాగా వాసి అస్సలు నడవలేని వారికి ఉమ్మెత్త చెట్టు ఆకులు చాలా ఉపయోగపడుతాయి. ఉమ్మెత్త ఆకులతో ఎంతటి నొప్పి అయినా సరే తక్షణమే మట్టు మాయం చేయవచ్చు.

తయారి విధానం:

ముందుగా ఉమ్మెత్త ఆకులు తీసుకోని ఆకుల వెనుక ఆవనూనె లేదా మీకు అందుబాటులో ఉన్న ఏ నూనె అయినా తీసుకొని రాయాలి.

  1. ఈ విధంగా ఆకులకు నూనె రాసిన తరువాత , స్టవ్ పై పెనం పెట్టి ఆకులని వేడిచేసుకోవాలి.

2. వేడి చేసిన ఆకుని తీసుకుని , ఎక్కడ అయితే వాపు కాని, నొప్పి ఉన్న చోట పెట్టాలి.

3. ఈ విధం గా చేయడం వలన ఎలాంటి నొప్పినుండి అయినా సరే తక్షమే ఉపశమనం కలుగుతుంది.

4. నడవలేని స్థితి లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికీ ఈ రెమెడీ మంచి పరిష్కారం అని చెప్పవచ్చు.

5. ఈ రెమెడీ చేసిన తరువతా రోజు రోజు మీరే తేడా మీరే గమనించవచ్చు.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *