మీ నరనరాల్లో బలాన్ని నింపుతుంది అస్సలు మిస్ అవ్వకండి.

Energy booster: ప్రకృతి మనకి ఇచ్చిన ఆహార పదార్థాలలో మొదటి స్థానంలో ఉన్నది విత్తనాలు మరియు పండ్లు. వీటి తర్వాతనే ఏ ఆహార పదార్ధమైన ఈ రెండు తింటే చాలు శరీరానికి అవసర పడేవన్నీ వస్తాయి. ఉదయం పూట పది గంటల వరకు వట్టి నీళ్ల మీదే ఉండాలి. 10:30 11:30 మధ్యలో ఒక మ్యాంగో జ్యూస్ తాగాలి. ఆ తర్వాత లంచ్ కి విత్తనాలు తీసుకోవాలి . పచ్చిపల్లీలు,

Read More