కంటి కింద నలుపు పోగొట్టే టాప్ టిప్.

కంటి కింద నలుపు పోగొట్టే టాప్ టిప్.

Eye Dark circles: సహజంగా కొందరికి కంటి కింద నల్లగా మచ్చలాగ అవటం వలన, వారు తమ అందం తక్కువైతుంది అని బాధపడుతుంటారు. దీన్ని ఎలా తగ్గించాలో చూద్దాం. అయితే ఇది ఎండ ద్వారా ఎక్కువగా వస్తుంది.మనం ఎండ లో తిరిగినప్పుడు, మన కంటి నీ కవర్ చేసే విధంగా ఉన్న ఒక టోపీ నీ ధరిస్తే చాలా మంచిది. ఇంకా స్వచ్ఛమైన తేనె, ఎటువంటి కెమికల్స్ లేనటు వంటి స్వచ్ఛమైన తేనె ను కొంచెం చేతిలో తీసుకొని ఆ నల్లగా ఉన్న ప్రదేశంలో సుమారుగా ఒక పావు గంట సేపు దీన్ని అప్లయ్ చేసుకోవాలి.

ఈ తేనె మన చర్మంలోకి త్వరగా వెళ్తుంది అని నిపుణులు చెప్పారు. ఆ వెళ్ళే మార్గంలో మన కంటి కింద ఉన్న ఆ నల్లమచ్చలు తగ్గించేటందుకు ఈ తేనె బాగా ఉపయోగపడుతుంది. చల్లగా ఉన్న బంక మట్టి ఈ మచ్చలను తగ్గించేటందుకు ఉపయోగపడుతుంది ఇది జస్ట్ అప్లయ్ చేసుకొని ఒక పది, పదిహేను నిమిషాల పాటు ఉంచుకోవాలి. సర్క్యులేషన్ నీ తగ్గించటానికి ఈ మట్టి ఉపయోగపడుతుంది.

అలాగే అక్కడున్న సెల్స్ ను రిపేర్ చేసి తెల్లగా చేసేటందుకు ఈ మట్టి కూడా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది ఇలా చేస్తే కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. నిద్ర తకువైతే కూడా ఇలా జరుగుతుంది. నిద్దర సరిగ్గా ఉంటే స్ట్రెస్ అనేది తగ్గుతుంది. సుమారుగా ఆరు, ఏడు గంటల పాటు నిద్ర ఉంటే మంచిది. నిద్ర ఉంటే మనం ఆక్టివ్ గాను ఉంటాం. కల్లు కూడా బాగా కనపడే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ మూడు మీరు చేసినట్లైతే ఆ మచ్చలు బాగా తగ్గే అవకాశాలు అధికంగా ఉంటాయి.

Today amazon deals: ఈ లింకు ద్వారా ప్రతి రోజు ప్రతి వస్తువు పై మీరు డిస్కౌంట్(25% నుండి 86%) పొందవచ్చు. all producuts discount link: https://amzn.to/3LMQzkf

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!