నిద్ర మధ్యలో మెళుకువ వచ్చి మళ్ళీ నిద్ర రావడం లేదా?

Deep Sleep: నిద్ర మధ్యలో మెలకువ వచ్చి మళ్లీ నిద్ర పట్టక చాలామంది బాధపడుతూ తమ ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేసుకుంటున్నారు. అయితే దీనికి కారణం ఆలోచనలు పడుకునేటప్పుడు కూడా తమ ఆలోచనలు ఉద్యోగం మీద, ఇంటి విషయాలపై, ఆర్థిక స్తోమత, పైనే గంటలపాటు ఆలోచిస్తారు. ఇలా ఆలోచించడం వల్ల తమ నిద్రను పాడు చేసుకుంటున్నారు. రోజుకి 8 గంటలు నిద్ర పోకపోతే ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉందని నిపుణులు

Read More

error: Content is protected !!