కేవలం 12 రోజుల్లో మీ సామర్ధ్యాన్ని పెంచుకొనే అద్భుతమైన పొడి. |(nsw health)

కేవలం 12 రోజుల్లో మీ సామర్ధ్యాన్ని పెంచుకొనే అద్భుతమైన పొడి. |(nsw health)

మగవారి హార్మోన్ టెస్టోస్టెరాన్ తగ్గిపోవడం ఈ కారణంగా సంతానోత్పత్తికి అవకాశం తగ్గడం జరుగుతుంది. అలాగే మరికొంత మంది మగవారిలో లైంగిక సామర్ధ్యం అనేది తగ్గడం జరుగుతుంది. ఈ లైంగిక సామర్ధ్యాన్ని పెంచడానికి, టెస్టోస్టెరాన్ స్థాయి ని ఇంక్రీస్ చేయడానికి అత్తిపత్తి చెట్టు యొక్క వేరు పౌడర్ చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అని సైంటిఫిక్ గా నిరూపించబడింది.(nsw health)

అత్తిపత్తి వేరు పౌడర్ కావాల్సిన వారు ఈ లింకు ద్వారా కొనుగోలు చేయండి. Buylink:- https://amzn.to/3k1UlvV

ఈ చెట్టు ను ఆంగ్ల భాషలో టచ్ మి నాట్(TOUCH ME NOT) అంటారు. ఈ చెట్టు ఆకును ముట్టుకోగానే ముడుచుకుపోతాయి. అందుకే టచ్ మి నాట్ అంటారు. ఈ చెట్టు గ్రామాల్లో రోడ్ల పక్కన విరివిగా కనపడుతాయి. అయితే ఈ చెట్టు యొక్క ఆకులు కాండం కాకుండా ఈ చెట్టు వేర్లు కట్ చేస్కొని తెచ్చుకోండి. మగవారిలో ఈ రోజుల్లో పని ఒత్తిడి వలన బయట జంక్ ఫుడ్ తీస్కోవడం వలన లైంగిక సామర్థ్యం తగ్గిపోతుంది.(nsw health)

అత్తిపత్తి వేరు పౌడర్ కావాల్సిన వారు ఈ లింకు ద్వారా కొనుగోలు చేయండి. Buylink:- https://amzn.to/3k1UlvV

ఇలాంటి వారికి ఈ చెట్టు వేర్ల పౌడర్ ని రోజు కు ఉదయం సాయంత్రం 18 గ్రాముల పొడి కలిపి రెండు పూటలా ఇచ్చి టెస్ట్ చేశారు. వీరు దీన్ని 12 రోజులు తాగే సరికి వీరిలో 20 నుండి 25 శాతం టెస్టోస్టెరాన్ లెవెల్ పెరిగింది. ఇక దీనితో పాటుగా లైంగిక సామర్ధ్యం 36.7శాతం పెరిగింది అని తేలింది. మగవారి లైంగిక సామర్ధ్యాన్ని పెంచే ఈ అత్తిపత్తి చెట్టు వేర్లు ఎంతగా పెంచాయో కొన్ని పరిశోధన వల్ల తెలిసింది. ఈ అత్తిపత్తి చెట్టు యొక్క వేర్ల పౌడర్ అందుబాటులో ఉన్నవారు నిర్మొహమాటంగా వాడుకోవచ్చు. ఎందుకు వాడుకోవచ్చో అని ఎలాంటి పరిశోధన వలన ఇది తేలిందో ఈ కింది వీడియో లో చూడండి.(nsw health)

అత్తిపత్తి వేరు పౌడర్ కావాల్సిన వారు ఈ లింకు ద్వారా కొనుగోలు చేయండి. Buylink:- https://amzn.to/3k1UlvV

అత్తిపత్తి వేరు పౌడర్ కావాల్సిన వారు ఈ లింకు ద్వారా కొనుగోలు చేయండి. Buylink:- https://amzn.to/3k1UlvV

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!