జ్ఞాపక శక్తిని పెంచే అతి బలమైన ఆహరం.

జ్ఞాపక శక్తిని పెంచే అతి బలమైన ఆహరం.

Coconut: కొబ్బరికాయకు మనదేశంలో అగ్రస్థానం ఉంది . కొబ్బరికాయ ద్వారా ఆరోగ్యానికి మేలు జరుగుతుందని మన పూర్వీకులు కొబ్బరికాయ వాడకం ని మనకు ఎక్కువ అలవాటు చేశారు. ఏదైనా శుభకారం చేసినప్పుడు, ఏదైనా కొత్త వస్తువు కొన్నప్పుడు, లేకపోతే ఏదైనా కొత్తగా ప్రారంభించేటప్పుడు సహజంగా మనందరం కొబ్బరికాయని కొడతాం. ఇది మనకు వచ్చిన ఆచారం. అయితే ఇలాంటి కొబ్బరికాయలు కొట్టొద్దని మన పూర్వీకులు చెప్పారు. అవేంటో తెలుసుకుందాం.

మొదటగా నీళ్లు ఎక్కువగా ఉన్నా కొబ్బరికాయను కొట్టరాదు. ఎందుకంటే నీళ్లు ఎక్కువగా ఉన్న కొబ్బరికాయ లో మనకు అవసరపడే పదార్థాలు ఎక్కువగా ఉండవు. నీళ్లు ఎక్కువగా ఉంటే అది లేత కొబ్బరి అని అర్థం. అప్పుడే తయారవుతున్న కొబ్బరిలో మనకు అవసరపడే పదార్థాలు తయారవ్వవు. మనం ఆ కొబ్బరికాయని కొట్టినాక ప్రసాదం అని అందరికీ పంచుతూ ఉంటాం. అది అందరూ తిన్నప్పుడు వాళ్ళ ఆరోగ్యానికి మేలు చేయదని ఈ ఆచారాన్ని పెట్టారు మన పూర్వికులు.

ఇలా చెప్పారు కదా అని మొత్తం నీళ్లు లేని కొబ్బరికాయ కొట్టడం కూడా మంచిది కాదు. ఎందుకంటే దాంట్లో నీళ్లు లేవు అంటే దాని అర్థం ముదిరిపోయిన కొబ్బరికాయ. ముదిరిపోయిన కొబ్బరిలో ఫ్యాట్, ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి మనకు అవసర పడే పదార్థాలు దాంట్లో కూడా ఉండవు కాబట్టి నీళ్లు లేని కొబ్బరికాయను కూడా కొట్టరాదు అని చెప్పారు. కొబ్బరికాయకు పట్టుకోవడానికి పీచు ఉంటుంది. అది మనకు తీయడం సులువు కాదని, పీచులేని కొబ్బరికాయను కొడతాం. ఇలా చేయడం కూడా తప్పు.

పీచులేని కొబ్బరికాయ అంటే అది ముదిరిపోయిందని అర్థం. అలా ముదిరిపోయిన దాంట్లో కూడా ఎక్కువ కొవ్వు ఇంకా ఫైబర్ చేరుతుంది. కొవ్వు ఎక్కువగా ఉన్న కొబ్బరికాయను తింటే మనకి దగ్గు వస్తుంది. అలాగే అది టేస్టీగా కూడా ఉండదు. నవలటానికి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. కాబట్టి పీచు లేని కొబ్బరికాయ కూడా కొట్టరాదని మన పూర్వీకులు చెప్పారు. అయితే ఎలాంటి కొబ్బరికాయను కొట్టాలంటే. మూడు వంతుల నీరు ఒక వంతు ఖాళీగా ఉన్నా కొబ్బరికాయను కొట్టాలని వాళ్ళు చెప్పారు. ఎందుకంటే అలా ఉన్న కొబ్బరికాయలో మనకు అవసర పడే పదార్థాలు అన్నీ ఉంటాయి. అలాగే ముఖ్యంగా కొబ్బరికాయ బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ కి బాగా సహకరిస్తుంది.

Today amazon deals: ఈ లింకు ద్వారా ప్రతి రోజు ప్రతి వస్తువు పై మీరు డిస్కౌంట్(25% నుండి 86%) పొందవచ్చు. all producuts discount link: https://amzn.to/3NbgO5Z

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!