నిమిషాల్లో మిమ్మల్ని గాఢ నిద్రలోకి పంపించే అధ్భుతమైన చిట్కా.

నిమిషాల్లో మిమ్మల్ని గాఢ నిద్రలోకి పంపించే అధ్భుతమైన చిట్కా.

Deep Sleep: చాలామంది పడుకోగానే నిద్రపోవాలని ప్రయత్నిస్తుంటారు. కానీ అందరికీ పడుకోగానే నిద్ర రాదు. పడుకున్న తర్వాత చాలా సేపటికి నిద్ర పడుతుంది కొంతమంది పడుకోగానే నిద్రపోతారు. పడుకోగానే నిద్ర పోవాలని చాలామంది ఆశ పడుతుంటారు .అలా పడుకోగానే నిద్ర పట్టాలంటే మనం పడుకునేటప్పుడు లైట్స్ ఒక అర్థగంట ముందే ఆఫ్ చేయాలి

అలాగే లావెండర్ ఆయిల్ ని తీసుకుని దానిని కొద్దిగా మనం పడుకున్న దిండి మీద మన రూమ్ లో ఉన్న కిటికీ కర్టన్స్ కి ,చేతులకి రాసుకోవడం వల్ల అది చాలా సువాసనను వెదజల్లుతుంది .లావెండర్ ఆయిల్ వాసన పీల్చగానే మనసు ప్రశాంతంగా హాయిగా అవుతుంది. అప్పుడు ఎలాంటి ఆలోచన రాదు మనసు ప్రశాంతంగా నిద్రపోవాలనిపిస్తుంది.

లావెండర్ ఆయిల్ వాసన పీల్చగానే నిద్ర తొందరగా వచ్చేస్తుందని పరిశోధనల్లో తెలిపారు పడుకునే ముందు ఏదైనా సువాసనని రూమ్ లో ఉంచుకొని పీల్చడం వల్ల నిద్ర తొందరగా వస్తుంది. అందుకే లావెండర్ ఆయిల్ రాసుకోవడం వల్ల నిద్ర తొందరగా వస్తుంది.

Today amazon deals: ఈ లింకు ద్వారా ప్రతి రోజు ప్రతి వస్తువు పై మీరు డిస్కౌంట్(25% నుండి 86%) పొందవచ్చు. all producuts discount link: https://amzn.to/3NbgO5Z

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!