ఎంత మంచిదో మీ ఆరోగ్యానికి ఇవి తిని చూడండి.

High protein food: ఒక స్త్రీ గర్భవతి కాగానే ప్రతిదానికి మందులం పైననే బ్రతకాల్సి ఉంటుంది. ఇది డాక్టర్ల తప్పు కాదు. మన శరీరమే అలా మారింది. అయితే గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు ఎలా చేస్తే మంచిదో తెలుసుకుందాం. ఉసిరికాయల పొడి చేసుకొని తినాలి. ఉట్టిది తింటే వగరుగా ఉంటుంది. అంటే దానిపై కొంచెం బెల్లం, లేదా తియ్య టి పదార్థం ఏదైనా వేసుకొని తింటే చాలా మంచిది. మార్నింగ్ లేవగానే

Read More

error: Content is protected !!