కొన్ని తింటే చాలు మంచి ప్రోటీన్ అందుతుంది..

కొన్ని తింటే చాలు మంచి ప్రోటీన్ అందుతుంది..

జుట్టు కెరాటిన్ అనే ప్రోటీన్ ఈ ప్రోటీన్ ఎంతఎక్కువగా ఉత్పత్తి అయితే జుట్టు అంతా ఎక్కువగా పెరుగుతుంది. జుట్టు పెరగడానికి జింజర్ ఆయిల్ బాగా పనిచేస్తుంది. అల్లాని బాగా విశ్లేషించి అందులోంచి ఆయిల్ తీస్తారు. 100 గ్రాములు జింజర్ ఆయిల్ 700 రుపీస్ ఉంటుంది.

ఈ జింజర్ ఆయిల్ ను తీసుకొని కొద్దిగా కొబ్బరి నూనెలో కలిపి మాడుకి బాగా మర్దన చేయాలి. అప్పుడు జింజర్ ఆయిల్ లో ఉన్న జింజరాల్స్ అనే కెమికల్ కేరాటిన్ ను బాగా ఉత్పత్తి అయ్యేలా చేస్తుంది. జుట్టు బాగా పెరుగుతుంది.అలాగే మనం తీసుకునే ఆహారంలో ప్రోటీన్స్ ఎక్కువగా ఉండే లాగా చూసుకోవాలి.

జుట్టు పెరగడానికి బాదం పప్పు బాగా ఉపయోగపడుతుంది. రోజు 10,15 బాదాం పప్పులు తినాలి. దీనిలో ప్రోటీన్ బాగా ఉంటుంది. అలాగే పుచ్చ గింజల పప్పు ,దీనిలో కూడా ప్రోటీన్ బాగా ఉంటుంది. ఇంకా మిల్మేకర్, సోయా గింజలు లలో కూడా ప్రోటీన్ బాగా ఉంటుంది.ఇలాంటివి తినడం వల్ల జుట్టు బాగా పెరుగుతుంది.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!