ఈ ఆయిల్ వాడుతున్నారా? అయితే ఈ వీడియో మిస్ అవ్వకుండా చూడండి.

sunflower oil: శరీరానికి కొవ్వు కావాలి ఆయిల్ కాదు. కొవ్వు అనెది21 సంవత్సరాలు పైబడిన వారికి 20 గ్రాములు, కావాలి ఎదుగుదలవలసిన వారికి 30 గ్రాములు, కావాలి గర్భిణీ స్త్రీలకు గ్రామం కావాలి. మన శరీరానికి కనిపించని కొవ్వు కావాలి.అంటే వేరుశనగల్లోనూ పిండి పదార్ధాల్లోనూ మాంసకృతిలోనూ ఉండే కొవ్వు. కానీ ఆయిల్ కాదు. సాధారణంగా మన శరీరానికి కావలసిన కొవ్వు మనం తినే పప్పులు ఆకుకూరలు పదార్థాలు వీటి నుండి

Read More

error: Content is protected !!