అతి తక్కువ ధరకే ఏ సి(air conditioner) త్వరపడండి.

Alsoread: ఇల్లు అడ్డగా మార్చి ఆ పాడు పని మొదలు పెట్టింది తరువాత ఏం జరిగింది అంటే!

AC (Air conditioner) కొంతున్నరా మీకోసమే ఈ వార్త. ఈ AC ను మీరు ఎక్కడ అంటే అక్కడ ఉంచోచు. అతి తక్కువ ధరకే అదిరే ఫీచర్స్ అందిస్తున్నారు. AC ఒకే గదికి పరిమితం అనుకుంటారు కానీ ఈ AC మీరు ఎక్కడ కావలంటే అక్కడికి తీసుకెళ్లవచ్చు.వీటిని పోర్టబుల్ AC లు అంటారు. వీటి ధర 23000 వేల నుండి మొదలు అయ్యి 33000 వేల వరకు ఉన్నాయి.

Alsoread: కొరోనాను 4 రోజుల్లోజయిస్తున్నారు..ఆ రహస్యం ఇదే| Manthena Satyanarayana Raju Videos|