భోజనం చేయగానే నిద్రపోవడం ఆరోగ్యానికి మంచిదేనా? ఎంత సేపటికి నిద్రపోవాలి.

భోజనం చేయగానే నిద్రపోవడం ఆరోగ్యానికి మంచిదేనా? ఆయుర్వేదంలో ఆహరం తీసుకున్న తరువాత కొద్ది సమయం విశ్రాంతి తీసుకోవడం మంచిదే అని చెప్పబడింది.

కొంత సమయం నిద్ర పోవడం మంచిది కాదు అని నిపుణులు చెప్తున్నారు. అయితే ఏ విధంగా విశ్రాంతి తీసుకుంటే మంచిది తెలుసుకుందాము.

భోజనానికి ముందు ఒక 5 నిమిషాలు స్థిరంగా కూర్చోవడం వల్ల మంచి ఉపయోగం ఉంటుంది, ఈ విశ్రాంతి ఏ విధంగా తీసుకోవాలి.

నేలపై మొత్తం వీపు ఉండేలా వెల్లకిలా పడుకోవాలి లేదా మీ యొక్క ఎడమ భుజం వైపుకు 5 నుంచి 10 నిమిషాలు విశ్రాంతి తీసుకోవాలి. ఈ విధంగా చేయడం వలన జీర్ణక్రియ సుఖంగా జరుగుతుంది.

(Disclaimer: The information and information provided in this article are based on general information. FBhealthy does not confirm these. Please contact the relevant expert before implementing them.)